Lyxtryck

Så här fint ljuder maskinen när vi trycker skivkonvolut till Elliot Elliot. På det fetaste av papper. Gmund Cotton 900 g.